WordPress Post Formats được giới thiệu ở phiên bản WP 3.1, với post formats bạn có thể tạo ra các bài viết với các nội dung, định dạng khác nhau. Bạn có thể dựa vào nó để có thể style các bài viết với màu sắc, bố cục khác nhau.

Khai báo Post Formats

Mặc định Post Formats sẽ không được kích hoạt, trừ khi bạn sử dụng các theme thương mại hoặc các theme mặc định của WP. Nếu bạn tự viết một theme wordpress từ a-z thì bạn phải tiến hành khai báo ở functions.php để tiến hành kích hoạt.

add_theme_support('post-formats', array('aside', 'link', 'gallery', 'status', 'quote', 'image'));

WordPress chỉ cho developer sử dụng các post formats như trên. Ngoài ra, bạn hoàn toàn không thể thêm post formats nào khác. Nếu không kích hoạt thì các bài viết được mặc định format là Standard. Nếu bạn không cần dùng format nào thì cứ việc bỏ nó ra khỏi array thôi. Trong ví dụ này thôi chỉ sử dụng 3 format đầu tiên thôi.

Wp post format

Nếu đã kích hoạt rồi mà bạn vẫn không thấy Post Formats hiển thị thì bạn có thể bấm vào Screen Option và check chọn Format.

Khai báo get_post_format()

Hàm get_post_format() thường được sử dụng phía trong loop. Bởi vì get_post_format() phải truyền vào id của bài viết để nó trả về kết quả là format của bài viết mà ta đang xem.

<?php $format = get_post_format($post->ID); ?>

Bây giờ thì công việc còn lại của chúng ta là sẽ dùng if…else để tiến hành ra điều kiện cho các dạng format khác nhau, và mỗi đạng format sẽ có cấu trúc html&css khác nhau để có thể hiển thị theo ý muốn của bạn thôi.

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<!-- post -->
<?php $format = get_post_format($post->ID); ?>
<?php if ($format == 'aside') { ?>

<!-- HTML & CSS của bài viết với format aside -->

<?php }elseif ($format == 'link') { ?>

<!-- HTML & CSS của bài viết với link -->

<?php }elseif ($format == 'gallery') { ?>

<!-- HTML & CSS của bài viết với gallery -->

<?php }else { ?>

<!-- HTML & CSS của bài viết với format mặc định-->

<?php } ?>

<?php endwhile; ?>
<!-- post navigation -->
<?php else: ?>
<!-- no posts found -->
<?php endif; ?>
Ứng dụng thử với format video

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một bài viết mới với format là video, và chúng ta nhúng video trực tiếp vào website thông qua iframe mà youtube cung cấp.

Video post format

Do iframe hầu như có cấu trúc như nhau, chỉ thay đổi mỗi id video của youtube. Do đó chúng ta chỉ cần lấy id youtube video và bỏ vào nội dung của bài viết thôi, rồi dùng get_the_content(); gọi ra để sử dụng.

<?php if ($format == 'video') { ?>
<h1><?php the_title(); ?></h1>
<div class="youtube">
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/<?php echo get_the_content(); ?>" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<?php } ?>
Ứng dụng has_post_format()

Hàm này sẽ hiển thị nội dung được ấn định sẳn cho rất cả các bài viết có format tương ứng. Để sử dụng được thì chúng ta cần phải truyền vào post format và id của bài viết.

<?php if (has_post_format('link',$post->ID)) { ?>
	<p>Bài viết này tôi tìm thấy trên Google, và tôi hoàn toàn không chịu bất kì trách nhiệm gì về nội dung của bài viết này.</p>
<?php } ?>

Trong ví dụ trên, các bài viết nào có format là link, thì nó sẽ luôn hiển thị ra đoạn nội dung như trên. Đây là một thủ thuật khá hay cho các bloger thường copy bài viết từ các website khác.

Chức năng của từng format
  • Standard: Một bài viết thông thường, đây là format mặc định nếu như không có khai báo post-formats cho theme
  • Aside: Một bài viết, nhưng không cần phải có tiêu đề.
  • Gallery: Thư viện ảnh.
  • Link: Thường được liên kết đến một bài viết ở một website khác.
  • Image: Chỉ có một hình ảnh duy nhất.
  • Quote: Một câu nói, một câu châm ngôn hoặc tục ngữ.
  • Status: Dùng để cập nhật một trạng thái, giống như status của facebook.
  • Video: bài viết đăng tải một video, có thể video từ youtube hoặc vimeo chẳng hạn.
WordPress Post Formats trong WP 3.6

Tuy rằng, post format rất hay và đa dụng, tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết đến nó và sử dụng nó một cách thường xuyên hơn. Chính vì thế, trong phiên bản WP 3.6, nhà phát triển WP đã nâng cấp UI cho post format, làm cho người dùng cảm thấy tò mò và hứng thú hơn với post format.

Wp Post 3.6
Kết luận

Post formats rất dễ sử dụng. Với tính năng này bạn có thể làm cho website của bạn trở nên phong phú và rõ ràng hơn. Ngoài ra, đây cũng là một tính năng khá hay của WP để giúp cho người dùng có thể quản lý các bài viết của mình một cách hợp lý.