Vậy là Sài Gòn đã tổ chức Meetup được 4 kỳ rồi nhỉ? Trong lần thứ tiếp theo thì chúng ta sẽ được các diễn giả chia sẽ về những topic khá nóng về vấn đề kinh doanh với WordPress. Tôi nghĩ các bạn nào đã đang và sẽ dùng WordPress thì nên đi tham dự để học hỏi lấy những kinh nghiệm thực tế mà các diễn giả trình bày.

Lần này, như thường lệ, chi tiết event như sau:

+ Thời gian: 14.00 – 17.00, ngày 23/08/2014
+ Địa điểm: tiếp tục là ERC Institute Vietnam
+ OnTheGoSystems tiếp tục tài trợ địa điểm và nước uống cho người tham dự.

Nhóm tổ chức cũng mời gọi các speaker chia sẽ bất cứ vấn đề gì xung quanh topic rất hấp dẫn lần này: XÂY DỰNG BUSINESS DỰA TRÊN NỀN TẢNG WORDPRESS.

Agenda và nội dung:
1. Võ Minh Mẫn – Quản lý website www.izwebz.com
+ Topic: Hướng dẫn hoàn chỉnh cho các nhà phát triển WordPress bán themes/plugins
+ Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt

2. Brian Payne – Luật sư cho các doanh nghiệp tại Mỹ / Giảng viên tại Đại học Bách khoa TPHCM
+ Topic: Giới thiệu về các thỏa thuận liên quan tới Outsourcing-Freelance ở: Elance, oDesk & Freelancer
+ Ngôn ngữ trình bày: tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt)

3. Philip Lee – Senior Web Software Engineer / Online Entrepreneur
+ Topic: Chia sẻ chi tiết về một dự án kinh doanh trên một site WordPress có lợi nhuận sau 3 tháng
+ Ngôn ngữ trình bày: tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt)

4. Lâm Thanh Phong – CEO&founder Content AZ Creativity JS. Company / マーケティング代理店
+ Topic: Ways to support your WordPress customers (Các phương thức hỗ trợ khách hàng WordPress)
+ Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt

Các bạn nào muốn tham gia có thể vào meetup đăng nhập và nhấp vào nút RSVP để đăng ký tham dự.
Link meetup: http://www.meetup.com/Saigon-WordPress/events/193640082/

rsvp