Chắc chắn bạn cũng đang rất háo hức được làm một trang web bằng HTML từ vạch xuất phát đúng không? Bạn không phải đợi lâu!! sau 2 video tutorial hướng dẫn những điều cơ bản về HTML. Trong series gồm 2 phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một trang web bằng HTML hoàn toàn từ đầu. Đây là phần 1 của series và là phần viết code HTML.