Cuối cùng thì cũng đến lúc làm việc với PHP và biến giao diện chúng ta đã làm ở những bước trước thành Skin của WordPress hay nói khác hơn là một trang web động chạy trên nền tảng CMS là WordPress. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn những Template cơ bản nhất của WordPress và cũng giới thiệu đến bạn “trái tim” của WordPress là The Loops.

Template Tags trong WordPress thực tế là những function đã được tạo sẵn và giúp cho quá trình làm skin cho WordPress không thể đơn giản hơn được nữa. Nếu bạn có kiến thức sẵn về PHP thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu bạn không biết nhiều gì về PHP thì bạn vẫn có thể học theo video này và làm được skin cho bạn. Tuy nhiên những video nâng cao sẽ hơi khó khăn nếu bạn hoàn toàn mới với PHP.

Link trong Video: WordPress Template Tags