Đây là phần thứ 3 trong series về cách tạo WordPress theme. Trong phần này chúng ta sẽ bắt đầu cắt hình để chuẩn bị cho phần tiếp theo là phần dựng giao diện trong HTML. Tuy làm trong Photoshop thì nhiều mà lúc cắt ra chẳng được bao nhiêu, chỉ lấy có mấy miếng. Nghĩ cũng buồn :(.

Thực ra khi cắt hình trong Photoshop có nhiều cách để cắt như sử dụng công cụ Slice chẳng hạn. Nhưng tôi thấy cách đó cứ phải kéo kéo mệt làm sao á. Do vậy tôi từ trước tới nay toàn cắt hình bằng Crop Tool. Có thể cách của tôi không phải là cách tối ưu, nhưng tôi thấy nó cũng khá dễ sử dụng. Đặc biệt là những hình nhỏ tôi có thể Copy và Paste rất đơn giản và chính xác đến từng Pixel. Tuy nhiên nếu bạn nghĩ có cách khác hay hơn, hãy chia sẻ dưới phần Comment ở dưới.