Đây là phần thứ 4 trong series Tạo WordPress theme. Trong các phần trước chúng ta đã cắt xong hình và trong phần này chúng ta sẽ xây dựng code xHTML cho giao diện. Trong phần này các bạn đặc biệt chú ý đến cách tôi tạo thẻ div. Đây sẽ là một ví dụ nữa về cách sử dụng thẻ div đúng cách.

Vẫn có nhiều người chưa hiểu được sâu sắc cách sử dụng thẻ div trong khi xây dựng code xHTML, cho nên khiến cho code HTML rất khó đọc và phức tạp quá mức. Hãy luôn nhớ rằng chỉ nên dùng thẻ div khi không thể dùng các Block Element nào khác để thay thế nó. Mỗi khi bạn sử dụng hơn 2 thẻ div, hãy tự đặt câu hỏi liệu thẻ div thứ hai kia có thực sự cần thiết.