Đây là phần thứ 5 trong Series Tạo WordPress theme. Trong video này chúng ta sẽ sử dụng CSS để định dạng cho trang web. Bài này tôi sẽ sử dụng rất nhiều Absolute Position kết hợp với float để tạo ra giao diện. Đây cũng như là một ví dụ trực tiếp cho bài viết sử dụng absolute position trong thiết kế giao diện.

Đây cũng sẽ là phần cuối cùng cho giai đoạn chuẩn bị để làm WordPress Theme, phần này cũng khép lại quá trình xây dựng một trang web từ Photoshop sang xHTML dạng tĩnh. Từ những bài sau chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với PHP và biến giao diện đã làm được thành một trang web động chạy trên nền tảng CMS là WordPress.

Thời lượng: 1:09:09

Download định dạng .avi chất lượng cao: MediaFire Part 1, MediaFire Part 2