Chúng ta sẽ tiếp tục với SQL trong lập trình PHP. Trong phần 2 này chúng ta sẽ nghiên cứu các phát biểu truy xuất CSDL để lấy được những dữ liệu cần thiết cho yêu cầu của mình trong SQL

Trong thời gian qua, sức khỏe thì không sao ^^. Nhưng công việc thì bận rộn quá nhiều, nên tôi thực hiện bài này hơi chậm, rất mong sự thông cảm từ các bạn.

Cũng như với mọi tiêu chí tôi sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp về ý kiến cho Video để ngày càng hoàn thiện hơn.

Thời lượng: 48:10