Trong phần 2 này tôi sẽ tiếp tục đi qua các hàm về mảng và các hàm liên quan. Bên cạnh đó còn một số hàm về thời gian. Rất xin lỗi các bạn vì Video này phải đợi lâu, do điều kiện công việc không cho phép nên tôi không thể thực hiện nó sớm hơn.

Cũng như với mọi tiêu chí tôi sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp về ý kiến cho Video để ngày càng hoàn thiện hơn.

Thời lượng: 49:53