Trong phần này tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm về cách để xử lý dữ liệu form dạng mảng, hay chính xác hơn mà multi-checkbox.

Cũng như với mọi tiêu chí tôi sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp về ý kiến cho Video để ngày càng hoàn thiện hơn.

Thời lượng: 39:25

Download định dạng .FLV chất lượng cao: phpbasic_10

Đừng download bằng IDM Video online. Hãy dùng link mediafire phía trên