Khi đã tạo cho mình một kim chỉ nam và xác định nơi đến. Giờ sẽ là lúc bạn lập ra những mục tiêu hành động. Khi lập trang web, tất nhiên mục tiêu của bạn sẽ là đưa trang web của mình thành trang web hàng đầu của Việt nam về lĩnh vực bạn làm. Ví dụ bạn muốn phát triển một trang web về chia sẻ nhạc trực tuyến và bạn muốn mọi người khi nghĩ đến download nhạc là nghĩ đến trang web của bạn. Mục tiếu đó bạn đặt ra hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng nó là chuyền về lâu về dài. Bạn có thể chia nhỏ giai đoạn đó ra thành các phần nhỏ với các mục tiêu ngăn hơn.

Ví dụ bạn sẽ cố gắng trong 3 tháng đầu sẽ upload hết 15 Gb nhạc đang nằm trong ổ cứng của bạn. Sau đó 3 tháng tiếp theo sẽ cố gắng thêm phần lời bài hát cho từng bài. Cuối năm sẽ có một kho nhạc tương đối lớn và đều có lời bài hát. Như vậy bạn sẽ dễ dàng đạt mục tiêu hơn, hôm nay upload vài trăm Mb, ngày mai upload thêm vài chục Mb và viết vài chục lời bài hát.

Cứ chia nhỏ dần ra và cuối cùng mục tiêu ngăn hạn đó sẽ đạt được. Khi một loạt các mục tiêu ngăn hạn đạt được thì mục tiêu ban đầu của bạn cũng sẽ đạt được. Nó cũng như người ta xây dựng một toà nhà vậy. Họ có bản phác thảo ngôi nhà sẽ được xây dựng, và khi tiến hành họ sẽ xây phần móng, đặt từng viên gạch, đổ mái, trang trí và khi hoàn thiện sẽ giống như bức tranh ban đầu.

Công thức S.M.A.R.T khi xây dựng mục tiêu hành động

Nếu bạn muốn xây dựng mục tiêu hành động cho mình, bạn hãy viết hết mục tiêu của mình ra giấy và sau cùng đánh giá nó với công thức S.M.A.R.T. SMART là chữ viết tắt của Specific, Measurable, Applicable, Realistic và Timely hay tiếng Việt có nghĩa là Cụ Thể, Đo đạc được, Có thể đạt được, Sát thực và Thời gian cụ thể.

.

Mục tiêu phải cụ thể

Vẫn với ví dụ về trang web nhạc trong phần trên, nếu mục tiêu của bạn sẽ là đưa trang web trở nên rất thành công và nổi tiếng. Tuy nó là một mục tiêu tốt nhưng không cụ thể. Mục tiêu hành động nên cụ thể và rõ ràng. Nếu thay vì chỉ có mục tiêu sẽ thành công và nổi tiếng, để cụ thể hơn bạn có thể xây dựng mục tiêu là trang web của tôi trong vòng 2 năm sẽ được nhiều trang web trong nước nhắc đến và đặt đường link liên kết.

Mục tiêu phải đo đạc được

Quay trở lại ví dụ trang web nhạc ở trên, nếu mục tiêu của bạn là trong một năm, trang web của tôi phải là trang web nổi tiếng nhất cộng đồng mạng. Đó không phải là mục tiêu không thể thực hiện, nhưng để đo đạc được sự thành công đó là rất khó. Bạn có thể lập mục tiêu có thể đo đạc được như là cuối năm rank Alexa sẽ là 50.000 hoặc Google PageRank của tôi sẽ là 5.

.

Mục tiêu phải có thể đạt được

Nếu mục tiêu của trang web nhạc kia lại là “cuối năm nay tôi sẽ có hơn chục ngàn bài hát và 50.000 thành viên”. Lẽ tất nhiên nếu đạt được thì đó là quá mỹ mãn, nhưng mục tiêu đó rất xa rời thực tế vì một trang web mới hình thành, khó có thể đạt được mục tiêu đó trong vòng một năm.

Mục tiêu phải phù hợp với thưc tại khách quan

Bạn phải tin tương vảo mục tiêu mình đặt ra là có thể thực hiện được và hoàn thành mục tiêu đó là một phần rất quan trọng trong những việc bạn làm. Nếu bạn còn phải đi học và còn nhiều việc khác để lo, mà mục tiêu phải upload 200 Mb nhạc mỗi ngày thì không phù hợp với hiện thực khách quan.

Luôn có thời hạn nhất định cho mỗi một mục tiêu

Nếu bạn chỉ nói “trang web của tôi sẽ phải thành công” thì rất mông lung và vô định. Khi nào thì trang web sẽ được cho là thành công? 1 năm? 2 năm? 5 năm hay 10 năm? cho dù là mục tiêu của bạn có thế nào đi chăng nữa, bạn cũng luôn phải đặt cho nó một thời gian cụ thể. Giống như bạn muốn làm xong bài về nhà mà bạn chỉ nói “tôi sẽ làm bài về nhà” thì có vẻ như không biết khi nào bạn sẽ làm. Nhưng nếu bạn nói “trước 11 giờ đêm nay là tôi sẽ làm xong bài về nhà”. Lúc này khi đến 11 giờ đêm, bạn tự nhiên có thể biết được mình đã đạt được mục tiêu mình đặt ra hay chưa.

Kết luận

Đôi khi vì nghĩ rằng việc tạo một trang web không cần phải mất quá nhiều thời gian để xây dựng nên mục tiêu hành động. Nhưng bạn cũng nên biết rằng, trong cuộc sống nếu muốn được thành công đều cần phải có một hoặc nhiều mục tiêu để phấn đấu. Nếu bạn thực sự muốn trang web của bạn sẽ thành công trong tương lai, việc xây dựng mục tiêu hành động là rất cần thiết.

Bạn nên viết mục tiêu hành động của mình vô giấy, dán lên màn hình máy tính, dán lên tường trong nhà vệ sinh, viết lên gương để mỗi sáng thức dậy là bạn lại thấy nó và tự nhắc mình phải có nghĩa vụ để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Nó sẽ đóng vài trò là một đồng hồ báo thức nhắc nhở bạn đã đến lúc làm gì đó để hoàn thành được mục tiêu.