Để tiếp tục những video về jQuery, trong bài này chúng ta sẽ sử dụng jQuery để tạo ra dạng Image Switcher thường thấy trên các trang web hiện đại. Tuy là bài này tôi làm bằng hình, nhưng sáng tạo một chút, thay đổi mã một chút bạn hoàn toàn có thể làm với chữ hoặc cả chữ và hình. Coi như đó là bài tập về nhà nhé.

Bài này ở mức độ trung bình có nghĩa là bạn phải biết một chút kiến thức về HTML và CSS, bởi vì tôi không giải thích kỹ những phần này mà chỉ tập trung vào phần viết mã jQuery. Nếu bạn có gì không hiểu hãy tìm hiểu thêm các phần CSS khác hoặc post dưới phần comment