Hôm qua dạo chơi thấy một trang web nó tạo ra hàng nút dạng inset khá đẹp và hiện đại. Nên tôi mày mò cách tạo ra được kết quả gần giống với hình gốc. Hôm nay chia sẻ với các bạn, nếu thích các bạn có thể làm theo, và nếu khéo kết hợp cũng tạo ra được nút di chuyển rất hiện đại.

Bởi vì bài này không quá phức tạp và cũng ngắn gọn cho nên tôi làm tut hình cho nó lẹ và đỡ mất thời gian hơn. Các bạn cũng có thể download phiên bản PSD về để xài. Nếu các bạn giống tôi, luôn thích xem kết quả trước khi làm theo thì đây là hình cuối cùng chúng ta sẽ được.

inset button photoshop tutorial

Bước 1: Để bắt đầu bạn mở một tài liệu mới trong Photoshop với kích thước khoảng 500×500 Px. Chọn màu nền trước là màu đen và trên hộp công cụ chọn Rounded Rectangular Tool (U) với thông số Radius = 8 px và tạo một hình như hình dưới.

inset button photoshop tutorial

Trong Layer Pallet chọn Layer Effect > Drop Shadow và thiết lập thông số như hình sau:

inset button photoshop tutorial

Bước 2: Trên Layer Pallete Ctrl-Click vào layer shape vừa tạo ở bước 1 để load vùng lựa chọn. Sau đó vào Select > Modify > Contract và điền vào hộp thoại là 1px

Bước 3: Trên Layer Pallet tạo một layer mới. Chọn công cụ Gradient (G) trong hộp công cụ và đặt màu nền trước là màu #44464C và màu nền sau là màu #0F1114 kéo một đường theo hình mũi tên.

inset button photoshop tutorial

Trong Layer Pallete chọn Layer Effect > Inner Shadow và thiết lập thông số như hình sau:

inset button photoshop tutorial

Trên layer Pallet tạo thêm một layer nữa. Trên Layer Pallete Ctrl-Click vào layer shape vừa tạo ở bước 1 để load vùng lựa chọn. Sau đó vào Select > Modify > Contract và điền vào hộp thoại là 2px. Di chuyển vùng chọn xuống dưới 2px bằng phím mũi tên trỏ xuống.

inset button photoshop tutorial

Đổi màu nền trước thành màu #2D343D và giữ nguyên màu nền sau và kéo một đường như hình trên. Bây giờ bạn có thể thêm chữ và là xong. Kết quả ở trên cùng của bài viết và bạn có thể download file PSD này về tham khảo.