Khi thiết kế trang web đôi khi bạn muốn sử dụng hình ảnh để thiết kế banner hoặc các thành phần khác của trang web. Việc tách đối tượng ra khỏi nền của nó là kỹ năng rất cần thiết dùng để thiết kế web. Khi sử dụng Photoshop để tách đối tượng khỏi nền, bạn có thể sử dụng nhiều cách tuỳ thuộc vào những yếu tố của hình gốc. Ví dụ bạn có thể dùng Magic Wand để tách hình có nền là màu đơn sắc và có độ tương phản cao với đối tượng cần tách. Hoặc bạn có thể sử dụng Quick Mask, Magnetic Lasso và filter Extract của Photoshop.