Khi mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, bây giờ sẽ đến công đoạn bạn cần upload trang web của bạn lên mạng. Quá trình truyền tải files này gọi là quá trình “upload”. Với những web host có hỗ trợ FTP (File Transfer Protocol) bạn cần một phần mềm được gọi tắt là FTP để tải files. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một để sử dụng phần mềm CuteFTP. Khi đã biết cách sử dụng một phần mềm FTP rồi, bạn sẽ tự biết cách sử dụng những phần mềm khác.

Download và cài đặt CuteFTP
CuteFTP

Nhần vào link sau để download chương trình CuteFTP. Đây là phần mềm thương mại, do vậy bạn phải mua hoặc tải bản xài thử. Nhấn Vào Đây để tải bản Demo. Sau khi download bạn sẽ theo hướng dẫn cài đặt CuteFTP.

Các bước chuẩn bị

Trước khi bạn chạy chương trình CuteFTP, bạn cần biết một số thông tin của host của bạn để có thể kết nối từ máy của bạn để web host đó. Bạn cần phải biết những thông tin sau

  • Tên FTP server của trang web, thường thì có dạng ftp.trangcuaban.com
  • Username và password đăng nhập
  • Thư mục mà bạn sẽ phải upload trang web lên mà ở đó người đọc có thể xem được bằng trình duyệt. Ví dụ bạn thường gặp dang thư mục có tên là “www” hoặc “public_html”

Thường nếu bạn xài host thương mại, nghĩa là có trả tiền thì hầu hết bạn đều có thể sử dụng chương trình FTP để tải trang web. Còn nếu bạn xài host miễn phí, đôi khi họ không cho phép bạn sử dụng FTP.