Slider

# PHP

Có tất cả 35 bài viết trong chuyên mục # PHP, nếu bạn không tìm thấy bài viết mình cần có thể gửi thư yêu cầu cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và viết bài mới theo yêu cầu của bạn.

Tạo Mailing list với PHP & MySQL

Trong video tutorial lần này chúng ta sẽ học cách tạo ra một Mailing List bằng PHP và MySQL. Bạn sẽ học được cách tạo bảng trong SQL Console, liên kết với CSDL bằng PHP và thực hiện một phần của CRUD (Create Read Update Delete).

Căn Bản PHP – Bài 11 – Phần 2

Có rất nhiều thủ thuật sử dụng đến Regular Expression hay gọi chính xác theo tiếng việt là Biểu Thức Chính Quy. Đôi lúc, bạn cũng thấy được rằng, người ta lọc các địa chỉ email của chúng ta và bắt nhập chính xác định dạng của email.

Căn Bản PHP – Bài 11 – Phần 1

Có rất nhiều thủ thuật sử dụng đến Regular Expression hay gọi chính xác theo tiếng việt là Biểu Thức Chính Quy. Đôi lúc, bạn cũng thấy được rằng, người ta lọc các địa chỉ email của chúng ta và bắt nhập chính xác định dạng của email.

PHP Căn Bản – Bài 10

Trong phần này tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm về cách để xử lý dữ liệu form dạng mảng, hay chính xác hơn mà multi-checkbox.

PHP Căn Bản – Bài 9

Chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ thêm về phân trang trong PHP. Đây cũng là vấn đề mà nhiều người đã từng mắc phải khi xử lý dữ liệu với PHP.

PHP Căn Bản – Bài 8

Chúng ta sẽ tiếp tục với SQL trong lập trình PHP. Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu các phát biểu truy xuất CSDL để lấy được những dữ liệu cần thiết cho yêu cầu của mình trong PHP

PHP Căn Bản – Bài 7 – Phần 2

Chúng ta sẽ tiếp tục với SQL trong lập trình PHP. Trong phần 2 này chúng ta sẽ nghiên cứu các phát biểu truy xuất CSDL để lấy được những dữ liệu cần thiết cho yêu cầu của mình trong SQL

PHP Căn Bản – Bài 7 – Phần 1

Chúng ta sẽ tiếp tục với SQL trong lập trình PHP. Trong phần 1 này chúng ta sẽ nghiên cứu các khái niệm cơ bản, cách tạo database, tạo bảng, tạo cột, chỉnh sửa thuộc tính, xóa và update các thông tin bằng các dòng code dành cho SQL.

PHP Căn Bản – Bài 6 – Phần 2

Trong phần 2 này tôi sẽ tiếp tục đi qua các hàm về mảng và các hàm liên quan. Bên cạnh đó còn một số hàm về thời gian. Rất xin lỗi các bạn vì Video này phải đợi lâu, do điều kiện công việc không cho phép nên tôi không thể thực hiện nó

PHP Căn Bản – Bài 6 – Phần 1

Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu đến Chuỗi, mảng, và tìm hiểu các khái niệm khai báo thời gian. Trong phần này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các khái niệm cơ bản và sử dụng một số hàm cơ bản để xử lý chuỗi, mảng, thời gian. Vì chỉ đi thực hiện

Căn bản PHP – Bài 5

Chúng ta tiếp tục cùng nhau nghiên cứu về Khai báo hàm, lập trình hướng đối tượng. Trong bài này tôi sẽ sử dụng một số định nghĩa đã được giới thiệu trong bài 1. Trong phần này tôi sẽ giới thiệu cho chúng ta các khai báo và sử dụng thông qua một ví

Căn bản PHP – Bài 4 – Phần 2

Để tiếp tục trong Series này tôi xin giới thiệu sơ qua về đối tượng SESSION và COOKIE trong PHP. Các khái niệm và cách thức khai báo các đối tượng này. Sau một thời gian sắp xếp công việc đầu năm, tôi lại có chút thời gian để thực hiện tiếp phần 2 này

Căn bản PHP – Bài 4 – Phần 1

Để tiếp tục trong Series này tôi xin giới thiệu sơ qua về đối tượng SESSION và COOKIE trong PHP. Các khái niệm và cách thức khai báo các đối tượng này. Để tránh tình trạng cảm thấy bị nhồi nhét khi theo dõi kiến thức tôi đã chia Session 4 này thành 2 phần.

Căn bản PHP – Bài 3

Để tiếp tục trong Series này tôi xin giới thiệu sơ qua về phương thức POST và GET trong PHP. cách thức khai báo một form như thế nào để PHP có thể nhận được dữ liệu. Với Video này các bạn sẽ nắm vững về cách khai báo form cho PHP, các phương thức

Căn bản PHP – Bài 2

Sau phần 1 của Video Tutorial : Căn bản PHP, sau những kinh nghiệm khi thực hiện tut, trong Video này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu tiếp tục về php thông qua Power Point. Cách trình bày sẽ gọn gàng hơn. Với Video này các bạn sẽ nắm vững về các khái niệm toán

#