• fans
  • 1036 reader
  • followers

Category: CSS

Thứ bậc trong XHTML

Thứ bậc trong XHTML...

Thứ bậc trong XHTML là một khái niệm rất quan trọng mà bạn cần nắm rõ để sử dụng CSS sau này. Thứ bậc của XHTML giống như phả hệ của một gia đình vậy. Ở trên cùng là cụ tổ, xuống dưới là cụ, ông, cha, chú, anh chị em ... (more…)

Position Property

Position Property...

Khi đã sử dụng CSS để thiết kế giao diện thì Position Property là một trong những phần quan trọng nhất mà bạn cần hiểu rõ. Position Property chi phối mối tương quan giữa các thành phần của trang web. Có tất cả 4 giá trị cho Position property là: Static, Absolute, Fixed và Relative.

Clear và Float

Clear và Float...

Clear và Float là kỹ thuật dùng rất nhiều trong thiết kế giao diện bằng CSS với hai tính năng cùng tên là Clear và Float. Float dùng để tách một thành phần bất kỳ khỏi cách hiển thị thông thường của nó để tạo chỗ cho những thành phần ở sau di chuyển lên

Độ lớn thực sự của Box

Độ lớn thực sự của Box...

Khi thiết kế giao diện nhiều cột sử dụng CSS thì độ lớn của các box rất quan trọng và chúng chịu ảnh hưởng rất lớn đến nhau. Nếu một box này bị phình to ra hơn kích thước bạn muốn, nó có thể đẩy box bên cạnh di chuyển sang hướng khác và hậu

Box Model

Box Model...

Bất cứ thành phần nào bạn tạo ra trong code XHTML đều được bao quanh bởi một hộp kể cả dòng chữ bạn gõ ra cũng có một hộp bao quanh nó. Ở giá trị mặc định đường viền cũng như màu sắc của hộp là trong suốt do vậy bạn không thấy được. Nhưng

Class và ID

Class và ID...

Cho đến bây giờ bạn đã thấy được CSS có thể thay đổi các đối tượng html như thế nào. Ví dụ khi bạn viết code CSS cho thẻ h1 hoặc p, thì bạn sẽ thấy nó được áp dụng cho tất cả các thẻ trong html. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng

Cú pháp của CSS

Cú pháp của CSS...

Dưới đây là một ví dụ rất đơn giản của CSS, nó được viết để định dạng thẻ h3 của tài liệu sẽ có màu xanh dương (more…)

Giới thiệu về CSS

Giới thiệu về CSS...

CSS là gì? CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó chỉ đơn thuần là một dạng file text với phần tên mở rộng là .css. Trong Style Sheet này chứa những câu lệnh CSS. Mỗi một lệnh của CSS sẽ định dạng một phần nhất định của HTML ví dụ như: font của

Newbie

Các series nên xem trên izwebz cho newbie

Khi vào izwebz chắc nhiều bạn cho rằng các bài viết trên izwebz đều không có hệ thống gì cả? Thực chất, các bài biết đều đi theo một series của riêng nó, ví dụ như PHP, HTML & CSS, PSD2HTML, Photoshop, illustrator,… Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp lại các series bài viết cần thiết cho một newbie.

Izwebz facebook group

Social connect

Recent Comments

Archives