Vì lưu lượng download ngày càng nhiều của thành viên, để tránh gây tắc nghẽn cho SV. Tôi upload các video lên đây để các bạn có thể download mà không ảnh hưởng đến izwebz.

Hiện tại vì tôi chưa thể thống kê được link của từng bài viết nên chưa thống kê cụ thể link nào của bài nào. Nhưng tôi chỉ sắp xếp tạm theo 3 thư mục.

Tôi xin nhắc thêm đôi chút về vấn đề bản quyền trước khi công bố link của 3 thư mục này. Những video tại izwebz được cung cấp miễn phí cho toàn bộ người Việt Nam và trên thế giới nếu biết Tiếng Việt cùng học. Izwebz không chịu trách nhiệm nếu bạn vi phạm bản quyền video của Izwebz, sang đĩa bán…

Khi phát lại video của Izwebz vui lòng để rõ bản quyền của Izwebz và Backlink trở lại website Izwebz.com coi như đó là sự tôn trọng.

Vui lòng hãy download tại đây để tránh gây tắc nghẽn cho izwebz. Không sử dụng IDM để download file xem online.

– Link folder : http://www.mediafire.com/video-tuts-izwebz

Cuối cùng là lời cám ơn vì các bạn đã ghé đến Izwebz và cho izwebz một niềm tin.