Chúng ta tiếp tục cùng nhau nghiên cứu về Khai báo hàm, lập trình hướng đối tượng. Trong bài này tôi sẽ sử dụng một số định nghĩa đã được giới thiệu trong bài 1.
Trong phần này tôi sẽ giới thiệu cho chúng ta các khai báo và sử dụng thông qua một ví dụ, và trong bài này chúng ta sẽ không sử dụng slide.

Với Video này các bạn sẽ hiểu thêm về cách khai báo hàm hướng đối tượng, các cách để chèn một tập tin dùng chung. Cũng như với mọi tiêu chí tôi sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp về ý kiến cho Video để ngày càng hoàn thiện hơn.

Phần I

Thời lượng: 35:00

Download định dạng .avi chất lượng cao: Link sẽ được cập nhật sau 7 ngày

Phần II

Thời lượng: 33:14

Download định dạng .avi chất lượng cao: Link sẽ được cập nhật sau 7 ngày