Để tiếp tục trong Series này tôi xin giới thiệu sơ qua về đối tượng SESSION và COOKIE trong PHP. Các khái niệm và cách thức khai báo các đối tượng này.

Để tránh tình trạng cảm thấy bị nhồi nhét khi theo dõi kiến thức tôi đã chia Session 4 này thành 2 phần. Phần đầu đi nghiên cứu đối tượng Session, phần 2 sẽ nghiên cứu đối tượng Cookie.

Với Video này các bạn sẽ nắm vững về cách tạo và sử dụng các đối tượng SESSION và COOKIE, các cách để xoá 1 hoặc nhiều đối tượng SESSION và COOKIE trong PHP. Cũng như với mọi tiêu chí tôi sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp về ý kiến cho Video để ngày càng hoàn thiện hơn.

Thời lượng: 29:32

Download định dạng .avi chất lượng cao: Link sẽ được cập nhật sau 7 ngày