Để tiếp tục trong Series này tôi xin giới thiệu sơ qua về phương thức POST và GET trong PHP. cách thức khai báo một form như thế nào để PHP có thể nhận được dữ liệu.

Với Video này các bạn sẽ nắm vững về cách khai báo form cho PHP, các phương thức dữ liệu truyền đi của form và phương thức nhận dữ liệu ở PHP. Cũng như với mọi tiêu chí tôi sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp về ý kiến cho Video để ngày càng hoàn thiện hơn.

Thời lượng: 19:57

Download định dạng .avi chất lượng cao: Link sẽ được cập nhật sau 7 ngày