Sau phần 1 của Video Tutorial : Căn bản PHP, sau những kinh nghiệm khi thực hiện tut, trong Video này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu tiếp tục về php thông qua Power Point. Cách trình bày sẽ gọn gàng hơn.

Với Video này các bạn sẽ nắm vững về các khái niệm toán tử, ký hiệu, các cách gán và các vòng lặp trong PHP. Cũng như với mọi tiêu chí tôi sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp về ý kiến cho Video để ngày càng hoàn thiện hơn.

Thời lượng: 42:22

Download định dạng .avi chất lượng cao: Link sẽ được cập nhật sau 7 ngày