Có rất nhiều thủ thuật sử dụng đến Regular Expression hay gọi chính xác theo tiếng việt là Biểu Thức Chính Quy. Đôi lúc, bạn cũng thấy được rằng, người ta lọc các địa chỉ email của chúng ta và bắt nhập chính xác định dạng của email.

Như vậy, làm sao để bạn có thể sử dụng Regular Expression cho các ứng dụng của mình, lọc, kiểm tra, lấy dữ liệu. Bài học hôm nay chúng ta sẽ đi qua các khái niệm cơ bản của Expression.

Phần 2 này chú trọng vào các khái niệm và cách so sánh giống nhau của các dấu của Regular Expression. Bài tập của phần này, bạn chỉ cần tìm hiểu các dòng của Option để biết các ký hiệu của nó trong PHP được ký hiệu như thế nào.

1. Bài tập thực hành.

Hãy xem thông tin link sau đây. Và thực hiện bài tập như những gì bạn nhìn thấy
Bấm để xem ví dụ

2. Hướng dẫn

– Để hoàn thành tốt bài tập phần này, không ít bạn có thể sẽ bỡ ngỡ với Regular Expression và các hàm của PHP. Sau đây là một số hướng dẫn để có thể hoàn thành tốt bài tập :

file_get_contents() // Một trong những hàm có thể dùng để lấy nội dung

// Hãy thực hiện dữ liệu thông qua 1 Class và nhiều Function. Luôn viết function để thực hiện thao tác, tránh làm bằng tay quá nhiều.

//Hàm lọc chuẩn của một kiểu lọc dùng để tham khảo cách viết.

//get_page

class get_news {
  function get_page(){
    global $match;
	$start = '<div class="folder-news">';
	$end = '</div>';
    preg_match_all('/(?<='.$start.').*(?='.$end.')/msU',$this -> page_source,$match);
  }

  //Tiếp tục phát triển các hàm tiếp theo để lấy nội dung, tiêu đề, và các link trong bài viết của VN Express.
}

– Vui lòng gửi file của bạn về email : clackken.smith@gmail.com, tôi sẽ xem và chấm thử cho các bạn.

Cũng như với mọi tiêu chí tôi sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp về ý kiến cho Video để ngày càng hoàn thiện hơn.

Download: Mediafire

Thời lượng: 41:45