Có rất nhiều thủ thuật sử dụng đến Regular Expression hay gọi chính xác theo tiếng việt là Biểu Thức Chính Quy. Đôi lúc, bạn cũng thấy được rằng, người ta lọc các địa chỉ email của chúng ta và bắt nhập chính xác định dạng của email.

Như vậy, làm sao để bạn có thể sử dụng Regular Expression cho các ứng dụng của mình, lọc, kiểm tra, lấy dữ liệu. Bài học hôm nay chúng ta sẽ đi qua các khái niệm cơ bản của Expression.

Tôi nghĩ có lẽ phần này tôi sẽ có một bài tập thực hành nhỏ dành cho các bạn. Không có chủ ý gì nhiều, chỉ là tôi muốn các bạn cho tôi biết khả năng lập trình của các bạn mà thôi. Đây là phần 1 của bài 11 nên tôi sẽ chưa đưa ra bài tập, sau phần 2, tôi sẽ đưa bài tập để các bạn thực hành.

Cũng như với mọi tiêu chí tôi sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp về ý kiến cho Video để ngày càng hoàn thiện hơn.

Download: Mediafire

Thời lượng: 54:10