Đôi lúc bạn nghe những khái niệm nào đó thì lại thấy lạ lẫm. Nhưng thật sự những khái đó luôn đi từ những luận điểm căn bản mà có thể bạn đã biết. Cái bạn cần làm bây giờ là lấy chúng mổ bụng xem cấu trúc mà thôi ^^.

Như vậy có đôi lúc bạn đau cả đầu với những CV yêu cầu bạn biết MVC hoặc OOP chẳng hạn. Thì bạn bắt đầu thấy một màn sương đen tối trước mặt mình rồi. Nhưng thực tế có lẽ bạn sẽ không nhớ, tất cả những điều này bạn đã từng dùng qua.

Cũng như với mọi tiêu chí tôi sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp về ý kiến cho Video để ngày càng hoàn thiện hơn.

Download: Bài 12 : Mô hình MVC

Thời lượng: 48:12